за Христос

Всеки имаше четири лица и всеки - четири крила; и под крилата им се виждаше подобие на човешки ръце.

Слушай Езекил 10:21
Езекил 10:21

Препратки:

Други преводи на Езекил 10:21: