за Христос

Това е живото същество, което видях под Израелевия Бог, при реката Ховар; и познах, че бяха херувими.

Слушай Езекил 10:20
Езекил 10:20

Препратки:

Други преводи на Езекил 10:20: