за Христос

И Той проговори на облечения в ленено мъж: Влез между търкалящите колела под херувимите, напълни ръцете си с огнени въглища изсред херувимите и ги пръсни върху града. И той влезе пред очите ми.

Слушай Езекил 10:2
Езекил 10:2

Препратки:

Други преводи на Езекил 10:2:

И проговори на облечения в лен мъж и каза: Влез между вихровите колела под херувима и напълни ръцете си с огнени въглени от мястото между херувимите, и ги пръсни върху града. И той влезе пред очите ми.
/Верен 2002/
И Той проговори на облечения в ленено мъж: Влез между търкалящите колела под херувимите, напълни ръцете си с огнени въглища изсред херувимите и ги пръсни върху града. И той влезе пред очите ми.
/Библейско общество 2000/
И той проговори на облечения в ленено мъж, казвайки: Влез между търкалящите колела под херувимите, напълни ръцете си с огнени въглища изсред херувимите и пръсни ги върху града. И той влезе пред очите ми.
/Протестантски 1940/
И говори Той на човека, облечен с ленена дреха, и каза: влез между колелата под Херувимите, вземи пълна шепа разпалени въглища измежду Херувимите и разхвърли ги върху града; и той влезе пред очите ми.
/Православен/
И говори на мъжа облечения съ ленени и рече: Влез между колелата под херувимите, и напълни ръцете си с огнени въглища изсред херувимите, и пръсни ги върх града. И влезе пред очите ми.
/Цариградски/
And he spake unto the man clothed with linen, and said, Go in between the wheels, even under the cherub, and fill thine hand with coals of fire from between the cherubims, and scatter them over the city. And he went in in my sight.
/KJV/