за Христос

Когато излязоха, херувимите повдигнаха крилата си и се издигнаха от земята, както видях, и колелата край тях; и застанаха във входа на източната порта на Господния дом; и славата на Израелевия Бог беше отгоре им.

Слушай Езекил 10:19
Езекил 10:19

Препратки:

Други преводи на Езекил 10:19:

И херувимите вдигнаха крилете си и се издигнаха от земята пред очите ми, като си отиваха, и колелата се издигаха заедно с тях. И застанаха на входа на източната порта и славата на Израилевия Бог беше отгоре върху тях.
/Верен 2002/
Когато излязоха, херувимите повдигнаха крилата си и се издигнаха от земята, както видях, и колелата край тях; и застанаха във входа на източната порта на Господния дом; и славата на Израелския Бог беше отгоре им.
/Библейско общество 2000/
Когато излязоха, херувимите подигнаха крилата си та се издигнаха от земята, като гледах аз, и колелата край тях; и застанаха във входа на източната порта на Господния дом; и славата на Израилевия Бог, бе отгоре им.
/Протестантски 1940/
И подигнаха Херувимите крилата си и се издигнаха пред очите ми от земята; когато те тръгваха, и колелата бяха до тях; и застанаха при входа на източните врата на Господния Дом, и славата на Бога Израилев беше над тях отгоре.
/Православен/
И херувимите подигнаха крилата си та се възвисиха от земята пред мене: когато излезоха, бяха и колелата при тях; и застанах във входа на източните врата на дома Господен; и славата на Бога Израилева бе на тях отгоре.
/Цариградски/
And the cherubims lifted up their wings, and mounted up from the earth in my sight: when they went out, the wheels also were beside them, and every one stood at the door of the east gate of the LORD's house; and the glory of the God of Israel was over them above.
/KJV/