за Христос

Всяко от живите същества имаше четири лица: първото лице беше херувимско; второто - човешко; третото - лъвско; а четвъртото - орлово.

Слушай Езекил 10:14
Езекил 10:14

Препратки:

Други преводи на Езекил 10:14:

И всеки имаше четири лица; лицето на първия беше лице на херувим, а лицето на втория - лице на човек, а на третия - лице на лъв, а на четвъртия - лице на орел.
/Верен 2002/
Всяко от живите същества имаше четири лица: първото лице беше херувимско; второто - човешко; третото - лъвско; а четвъртото - орлово.
/Библейско общество 2000/
Всяко от живите същества имаше четири лица; първото лице бе херувимско лице; второто лице човешко; третото, лъвово лице; а четвъртото, орлово лице.
/Протестантски 1940/
И всяко животно имаше четири лица: първото лице - лице херувимско, второто лице - лице човешко, третото лице - лице лъвско и четвъртото - лице орлово.
/Православен/
И всяко имаше четири лица: лицето на единия, лице херувимско; и лицето на втория, лице человеческо; и на третия лице лъвово; и на четвъртия, лице орлово.
/Цариградски/
And every one had four faces: the first face was the face of a cherub, and the second face was the face of a man, and the third the face of a lion, and the fourth the face of an eagle.
/KJV/