за Христос

Когато вървяха, вървяха към четирите си страни; не се обръщаха, като вървяха, а накъдето се отправяше първият, следваха го и другите, без да се обръщат, като вървяха.

Слушай Езекил 10:11
Езекил 10:11

Препратки:

Други преводи на Езекил 10:11:

Когато вървяха, вървяха към четирите си страни; не се обръщаха, когато вървяха, а към мястото, накъдето се обръщаше главата, вървяха след нея; не се обръщаха когато вървяха.
/Верен 2002/
Когато вървяха, вървяха към четирите си страни; не се обръщаха, като вървяха, а накъдето се отправяше първият, следваха го и другите, без да се обръщат, като вървяха.
/Библейско общество 2000/
Когато вървяха, вървяха към четирите си страни; не се обръщаха като вървяха, но на където се управяше първият следваха го и другите без да се обръщат като вървяха.
/Протестантски 1940/
Когато те вървяха, вървяха на четирите си страни; когато вървяха, не се обръщаха, но отиваха към онова място, накъдето беше обърната главата; като вървяха, не се обръщаха.
/Православен/
Като ходеха вървяха на четирите си страни: не се обръщаха като ходеха, но в което место първий се управяше, следваха го другите: не се обръщаха като ходеха.
/Цариградски/
When they went, they went upon their four sides; they turned not as they went, but to the place whither the head looked they followed it; they turned not as they went.
/KJV/