за Христос

Божията слава напуска храма
После погледнах и видях, че в простора, който беше върху главите на херувимите, се яви над тях като камък сапфир, наглед като подобие на престол.

Слушай Езекил 10:1
Езекил 10:1

Препратки:

Други преводи на Езекил 10:1:

И видях, и ето, на свода #или: твърдта#, който беше над главите на херувимите, имаше като камък сапфир, нещо подобно на престол се виждаше над тях.
/Верен 2002/
После погледнах и видях, че в простора, който беше върху главите на херувимите, се яви над тях като камък сапфир, наглед като подобие на престол.
/Библейско общество 2000/
После погледнах, и, ето, в простора, който бе върху главите на херувимите, се яви над тях като камък сапфир, наглед като подобие на престол.
/Протестантски 1940/
И видях, и ето на свода, който е над главите на Херувимите, като че камък сапфир, като че нещо прилично на престол се виждаше над тях.
/Православен/
После видях, и, ето, в твърдта която бе над главата на херувимите видеше се над тях като сапфир камик, явление в подобие на престол.
/Цариградски/
Then I looked, and, behold, in the firmament that was above the head of the cherubims there appeared over them as it were a sapphire stone, as the appearance of the likeness of a throne.
/KJV/