за Христос

които дойдоха със Зоровавел, Исус, Неемия, Сарайя, Реелия, Мардохей, Валасан, Масфар, Вагуя, Реум и Ваана. Броят на мъжете от Израелевия народ беше:

Слушай Ездра 2:2
Ездра 2:2

Препратки:

Други преводи на Ездра 2:2:

които дойдоха със Зоровавел, Иисус, Неемия, Сарая, Реелия, Мардохей, Валасан, Масфар, Вагуй, Реум и Ваана. Броят на мъжете от израилевия народ беше:
/Верен 2002/
които дойдоха със Зоровавел, Исус, Неемия, Сарайя, Реелия, Мардохей, Валасан, Масфар, Вагуя, Реум и Ваана. Броят на мъжете от Израелския народ беше:
/Библейско общество 2000/
които дойдоха със Зоровавела, Исуса, Неемия, Сараия, Реелия, Мардохея, Валасана, Масфара, Вагуя, Реума и Ваана. Числото на мъжете на Израилевите люде беше:
/Протестантски 1940/
и които дойдоха със Зоровавеля, Иисуса, Неемия, Сараия, Реелая, Мардохея, Вилшана, Мисфара, Бигвая, Рехума, Ваана. Ето броя на людете от народа Израилев:
/Православен/
които дойдоха с Зоровавеля, Исуса, Неемия, Сараия, Реелия, Мардохея, Валасана, Масфара, Вагуя, Реума, Ваана. Това бе числото на мъжете от Израилевите люде:
/Цариградски/
Which came with Zerubbabel: Jeshua, Nehemiah, Seraiah, Reelaiah, Mordecai, Bilshan, Mizpar, Bigvai, Rehum, Baanah. The number of the men of the people of Israel:
/KJV/