за Христос

и първосвещеникът Анна, и Каяфа, Йоан, Александър и всички, които бяха от първосвещеническия род.

Слушай Деяния 4:6
Деяния 4:6

Препратки:

Други преводи на Деяния 4:6: