за Христос

И като слезе в Цезарея, отиде в Йерусалим и поздрави църквата, и после слезе в Антиохия.

Слушай Деяния 18:22
Деяния 18:22

Препратки:

Други преводи на Деяния 18:22: