за Христос

А някои мъже се присъединиха към него и повярваха, между които бяха Дионисий Ареопагит и една жена на име Дамар, и други с тях.

Слушай Деяния 17:34
Деяния 17:34

Препратки:

Други преводи на Деяния 17:34:

Някои повярваха и се присъединиха към него. Сред тях бяха Дионисий член на Ареопага, една жена на име Дамара, а също и някои други.
/Съвременен превод 2004/
А някои мъже се присъединиха към него и повярваха, между които беше Дионисий Ареопагит и една жена на име Дамар, и други с тях.
/Верен 2002/
А някои мъже се присъединиха към него и повярваха, между които беше Дионисий Ареопагит и една жена на име Дамар, и други с тях.
/Библейско общество 2000/
А някои мъже се прилепиха при него и повярваха, между които беше и Дионисий Ареопагит, още и една жена на име Дамар и други с тях.
/Протестантски 1940/
А някои мъже се присъединиха към него и повярваха; между тях беше Дионисий Ареопагит и една жена, на име Дамара, и други с тях.
/Православен/
А некои человеци се прилепиха при него и поверваха; между които беше и Дионисий Ареопагит, и некоя си жена на име Дамар, и други още с тех.
/Цариградски/
Howbeit certain men clave unto him, and believed: among the which was Dionysius the Areopagite, and a woman named Damaris, and others with them.
/KJV/