за Христос

И така, Павел си излезе измежду тях.

Слушай Деяния 17:33
Деяния 17:33

Други преводи на Деяния 17:33: