за Христос

А като чуха за възкресението на мъртвите, едни се подиграваха, а други казаха: За този предмет пак ще те слушаме.

Слушай Деяния 17:32
Деяния 17:32

Препратки:

Други преводи на Деяния 17:32: