за Христос

А Бог, без да държи сметка за времената на невежеството, сега заповядва на всички човеци навсякъде да се покаят,

Слушай Деяния 17:30
Деяния 17:30

Препратки:

Други преводи на Деяния 17:30: