за Христос

И така, като сме Божий род, не бива да мислим, че Божеството е подобно на злато или на сребро, или на камък, изработен с човешко изкуство и по човешки замисъл.

Слушай Деяния 17:29
Деяния 17:29

Препратки:

Други преводи на Деяния 17:29:

Щом сме Божии деца, не трябва да мислим, че божеството е образ от злато, сребро или камък, изваян от човешкото умение и въображение.
/Съвременен превод 2004/
И така, тъй като сме Божи род, не бива да мислим, че Божеството е подобно на злато или на сребро, или на камък - на нещо, изработено с изкуство и човешка измислица.
/Верен 2002/
И така, като сме Божий род, не трябва да мислим, че Божеството е подобно на злато или на сребро, или на камък, изработен с човешко изкуство и измислица.
/Библейско общество 2000/
И тъй, като сме Божий род, не бива да мислим, че Божеството е подобно на злато или на сребро, или на камък изработен с човешко изкуство и измишление.
/Протестантски 1940/
И тъй, ние, бидейки род Божий, не бива да мислим, че Божеството прилича на злато, или сребро, или камък - на изделие, излязло от човешко изкуство и измислица.
/Православен/
И тъй, като сме род Божий, не требва да мислим че Божеството е подобно на злато, или на сребро, или на камик, изработен с изкуство и измишление человеческо.
/Цариградски/
Forasmuch then as we are the offspring of God, we ought not to think that the Godhead is like unto gold, or silver, or stone, graven by art and man's device.
/KJV/