за Христос

защото в Него живеем, движим се и съществуваме; както и някои от вашите поети са казали: "Защото дори Негов род сме."

Слушай Деяния 17:28
Деяния 17:28

Препратки:

Други преводи на Деяния 17:28:

Защото в него живеем, движим се и съществуваме.
Както са казали и някои от вашите поети:
Защото ние сме негови деца.
/Съвременен превод 2004/
защото в Него живеем, движим се и съществуваме; както са казали и някои от вашите поети: "Защото дори Негов род сме."
/Верен 2002/
защото в Него живеем, движим се и съществуваме; както и някои от вашите поети са казали: "Защото дори сме Негов род."
/Библейско общество 2000/
защото в Него живеем, движим се и съществуваме; както и някои от вашите поети са рекли: "Защото дори Негов род сме".
/Протестантски 1940/
защото ние чрез Него живеем, и се движим, и съществуваме, както и някои от вашите стихотворци са казали: "Негов сме и род".
/Православен/
защото в него живеем и движим се и съществуваме; както и некои от вашите стихотворци са рекли: "Защото и негов род сме."
/Цариградски/
For in him we live, and move, and have our being; as certain also of your own poets have said, For we are also his offspring.
/KJV/