за Христос

за да търсят Бога, та дано някак биха Го попипали и намерили, макар че Той не е далеч от всеки един от нас;

Слушай Деяния 17:27
Деяния 17:27

Препратки:

Други преводи на Деяния 17:27: