за Христос

направил е от една кръв всички човешки народи да живеят по цялото лице на земята, като им е определил отнапред положени времена и пределите на заселищата им,

Слушай Деяния 17:26
Деяния 17:26

Препратки:

Други преводи на Деяния 17:26:

От един човек той създаде всички народи, за да населят цялата земя, като определи времето и мястото, където да живеят.
/Съвременен превод 2004/
Той е направил от една кръв всички човешки нации да живеят по цялото лице на земята, като е определил предварително назначени времена и граници на заселищата им;
/Верен 2002/
направил е от една кръв всички човешки народи да живеят по цялото лице на земята, като им е определил предварително назначени времена и границите на заселищата им,
/Библейско общество 2000/
направил е от една кръв всички човешки народи да живеят по цялото лице на земята, като им е определил предназначени времена и пределите на заселищата им;
/Протестантски 1940/
Той произведе от една кръв целия род човешки да обитава по цялото земно лице, като назначи предопределени времена и граници на тяхното обитаване,
/Православен/
и създал е от една кръв всичкия род человечески да живеят по всичкото лице на земята, и определил е преднаречените времена и пределите на населението им;
/Цариградски/
And hath made of one blood all nations of men for to dwell on all the face of the earth, and hath determined the times before appointed, and the bounds of their habitation;
/KJV/