за Христос

Бог, който е направил света и всичко, което е в него, като е Господар на небето и на земята, не обитава в ръкотворни храмове,

Слушай Деяния 17:24
Деяния 17:24

Препратки:

Други преводи на Деяния 17:24:

Бог, който сътвори света и всичко в него, е Господ на небето и земята и затова не живее в храмове, изградени от човешка ръка.
/Съвременен превод 2004/
Бог, който е направил света и всичко, което е в него, и тъй като е Господ на небето и на земята, не обитава в ръкотворни храмове,
/Верен 2002/
Бог, който е направил света и всичко, което е в него, като е Господар на небето и на земята, не обитава в ръкотворни храмове,
/Библейско общество 2000/
Бог, Който е направил света и всичко що е в него, като е Господар на небето и на земята, не обитава в ръкотворени храмове,
/Протестантски 1940/
Бог, Който сътвори света и всичко, що е в него. Той, бидейки Господ на небето и земята, не живее в ръкотворни храмове,
/Православен/
Бог който е сътворил света и всичко що е в него, той, като е Господ на небето и на земята, не живее в храмове от ръка направени,
/Цариградски/
God that made the world and all things therein, seeing that he is Lord of heaven and earth, dwelleth not in temples made with hands;
/KJV/