за Христос

И така, Павел застана насред Ареопага и каза: Атиняни, по всичко виждам, че сте много набожни.

Слушай Деяния 17:22
Деяния 17:22

Препратки:

Други преводи на Деяния 17:22: