за Христос

Защото донасяш нещо странно до ушите ни; затова бихме искали да узнаем какво е то.

Слушай Деяния 17:20
Деяния 17:20

Препратки:

Други преводи на Деяния 17:20: