за Христос

И така, взеха и го заведоха в Ареопага, като казаха: Можем ли да знаем какво е това ново учение, което ти проповядваш?

Слушай Деяния 17:19
Деяния 17:19

Препратки:

Други преводи на Деяния 17:19:

Тогава го заведоха в Ареопага и казаха: Искаме да знаем какво е това ново учение, което проповядваш,
/Съвременен превод 2004/
И взеха и го заведоха в Ареопага, като казваха: Можем ли да знаем какво е това ново учение, което ти проповядваш?
/Верен 2002/
И взеха и го заведоха в Ареопага, като казаха: Можем ли да знаем какво е това ново учение, което ти проповядваш?
/Библейско общество 2000/
Прочее, взеха та го заведоха на Ареопага, като казваха: Можем ли да знаем какво е това ново учение, което ти проповядваш?
/Протестантски 1940/
И взеха та го отведоха в ареопага, казвайки: можем ли да знаем, какво е това ново учение, което проповядваш?
/Православен/
И взеха го та го заведоха на Ареопаг, и казваха: Можем ли разуме какво е това ново учение което ти проповедваш?
/Цариградски/
And they took him, and brought him unto Areopagus, saying, May we know what this new doctrine, whereof thou speakest, is?
/KJV/