за Христос

И така, разискваше в синагогата с юдеите и с набожните и по пазара всеки ден с онези, които се случеше да среща.

Слушай Деяния 17:17
Деяния 17:17

Препратки:

Други преводи на Деяния 17:17:

Той беседваше в синагогата с юдеите и богобоязливите гърци, а на пазара всеки ден разговаряше с онези, които случайно минаваха оттам.
/Съвременен превод 2004/
И така, той разискваше в синагогата с юдеите и с набожните и всеки ден на пазара с онези, които се случваха там.
/Верен 2002/
И така, разискваше в синагогата с юдеите и с набожните и по пазара всеки ден с онези, с които се случваше да се среща.
/Библейско общество 2000/
И тъй, разискваше в синагогата с юдеите и с набожните, и по пазара всеки ден с ония, с които се случеше да се среща.
/Протестантски 1940/
И той беседваше в синагогата с иудеите и с набожните, и всеки ден на тържището с които се случеше.
/Православен/
И тъй, разговаряше се в съборището с Юдеите и с набожните, и по пазаря всеки ден с онези които му се случваха.
/Цариградски/
Therefore disputed he in the synagogue with the Jews, and with the devout persons, and in the market daily with them that met with him.
/KJV/