за Христос

Павел в Атина
А докато Павел ги чакаше в Атина, духът му се възмущаваше дълбоко, като гледаше града пълен с идоли.

Слушай Деяния 17:16
Деяния 17:16

Препратки:

Други преводи на Деяния 17:16: