за Христос

Той слушаше Павел като говореше; а Павел, като се взря в него и видя, че има вяра да бъде изцелен,

Слушай Деяния 14:9
Деяния 14:9

Препратки:

Други преводи на Деяния 14:9: