за Христос

А те тръгнаха от Перга и пристигнаха в Антиохия Писидийска; и в съботния ден влязоха в синагогата и седнаха.

Слушай Деяния 13:14
Деяния 13:14

Препратки:

Други преводи на Деяния 13:14: