за Христос

дори още като говорех в молитва, мъжът Гавриил, когото бях видял в предишното видение, като летеше бързо, се приближи до мен около часа на вечерната жертва.

Слушай Даниил 9:21
Даниил 9:21

Препратки:

Други преводи на Даниил 9:21:

докато още говорех в молитвата, мъжът Гавриил, когото бях видял във видението в началото, се докосна до мен, когато бях напълно изтощен #или: летейки бързо стигна до мен#, около часа на вечерния принос.
/Верен 2002/
дори още като говорех в молитва, мъжът Гавриил, когото бях видял във видението по-рано, като летеше бързо, се приближи до мен около часа на вечерната жертва.
/Библейско общество 2000/
дори още като говорех в молитвата, мъжът Гавриил, когото бях видял във видението по-напред, като летеше бързо се приближи до мене около часа на вечерната жертва.
/Протестантски 1940/
докле продължавах молитвата, мъж Гавриил, когото бях видял по-преди във видение, като прилетя бързо, допря се до мене по време на вечерната жертва,
/Православен/
и като още говорех в молитвата, мъжът Гавриил, когото бях видял в видението по-напред, като летеше скоро допря се до мене около часа на вечерната жъртва;
/Цариградски/
Yea, whiles I was speaking in prayer, even the man Gabriel, whom I had seen in the vision at the beginning, being caused to fly swiftly, touched me about the time of the evening oblation.
/KJV/