за Христос

Сега, царю, утвърди забраната и подпиши писмената й форма, за да не се измени според закона на мидяните и персите, който не се изменя.

Слушай Даниил 6:8
Даниил 6:8

Препратки:

Други преводи на Даниил 6:8:

Сега, царю, утвърди забраната и подпиши писмената й форма, за да не се изменя, според закона на мидяните и персите, който е неотменим.
/Верен 2002/
Сега, царю, утвърди забраната и подпиши писмената й форма, за да не се измени, според закона на мидяните и персите, който не се изменя.
/Библейско общество 2000/
Сега, царю, утвърди забраната и подпиши писмената й форма за да не се измени, според закона на мидяните и персите, който не се изменява.
/Протестантски 1940/
И тъй, утвърди, царю, това решение и подпиши повелята, за да бъде неизменна, като закон мидийски и персийски, и да не бъде нарушена".
/Православен/
Сега, царю, утвърди запрещението и подпиши писмото, за да се не измени, според закона на Мидяните и Персяните който не се унищожава.
/Цариградски/
Now, O king, establish the decree, and sign the writing, that it be not changed, according to the law of the Medes and Persians, which altereth not.
/KJV/