за Христос

понеже аз нито от човек съм го приел, нито съм го научил от човек, но чрез откровение от Исус Христос.

Слушай Галатяни 1:12
Галатяни 1:12

Други преводи на Галатяни 1:12: