за Христос

Който те преведе през голямата и страшна пустиня, където имаше змии усойници, скорпиони и сухи безводни земи; Който ти извади вода от кремъчния камък;

Слушай Второзаконие 8:15
Второзаконие 8:15

Препратки:

Други преводи на Второзаконие 8:15:

който те преведе през голямата и страшна пустиня, в която имаше отровни #букв.: горящи, огнени# змии и скорпиони, и суша, където нямаше вода; който ти извади вода от кремъчната канара;
/Верен 2002/
Който те преведе през голямата и страшна пустиня, където имаше отровни змии, скорпиони и сухи безводни земи; Който ти извади вода от кремъчния камък;
/Библейско общество 2000/
Който те преведе през голямата и страшна пустиня, гдето имаше горителни змии, скорпии и сухи безводни земи; Който ти извади вода из кременливия камък;
/Протестантски 1940/
Който те прекара по голямата и страшна пустиня, дето има змии, василиски, скорпии и сухи места, в които няма вода; Който ти изкара (извор) вода из най-твърда скала,
/Православен/
който те преведе през тази голяма и страшна пустиня дето имаше горителни змии, скорпии, и суша, дето нямаше вода; който ти извади вода из твърдия камик;
/Цариградски/
Who led thee through that great and terrible wilderness, wherein were fiery serpents, and scorpions, and drought, where there was no water; who brought thee forth water out of the rock of flint;
/KJV/