за Христос

и полето, и Йордан, който им е граница от Хинерот до морето в пустинята Араба, т. е. Соленото море, под склоновете на Фасга на изток.

Слушай Второзаконие 3:17
Второзаконие 3:17

Препратки:

Други преводи на Второзаконие 3:17: