за Христос

Господ, твоят Бог, ще обреже сърцето ти и сърцето на потомството ти, за да обичаш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце и с цялата си душа, за да живееш.

Слушай Второзаконие 30:6
Второзаконие 30:6

Препратки:

Други преводи на Второзаконие 30:6:

И ГОСПОД, твоят Бог, ще обреже сърцето ти и сърцето на потомството ти, за да обичаш ГОСПОДА, своя Бог, с цялото си сърце и с цялата си душа, за да живееш.
/Верен 2002/
Господ, твоят Бог, ще обреже сърцето ти и сърцето на потомството ти, за да обичаш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце и с цялата си душа, за да живееш.
/Библейско общество 2000/
Господ твоят Бог ще обреже сърцето ти и сърцето на потомството ти, за да любиш Господа твоя Бог с цялото си сърце и с цялата си душа, та да живееш.
/Протестантски 1940/
и ще обреже Господ, Бог твой, сърцето ти и сърцето на потомството ти, за да обичаш Господа, твоя Бог, от всичкото си сърце и от всичката си душа, за да живееш;
/Православен/
И ще обреже Господ Бог твой сърдцето ти и сърдцето на семето ти, за да обичаш Господа Бога твоего от всичкото си сърдце и от всичката си душа, за да бъдеш жив.
/Цариградски/
And the LORD thy God will circumcise thine heart, and the heart of thy seed, to love the LORD thy God with all thine heart, and with all thy soul, that thou mayest live.
/KJV/