за Христос

да не се биете с тях, понеже няма да ви дам от земята им нито една педя, защото на Исав дадох планинската страна Сиир за владение.

Слушай Второзаконие 2:5
Второзаконие 2:5

Препратки:

Други преводи на Второзаконие 2:5: