за Христос

Второзаконие 2:26-36   

26 И изпратих посланици от пустинята Кедемот при есевонския цар Сион с мирни думи, да кажат:
27 Нека мина през земята ти; само по пътя ще вървя; няма да се отбия нито надясно, нито наляво.
28 С пари ще ми продадеш храна, за да ям, и с пари ще ми дадеш вода да пия; само да премина пеш
29 (както направиха исавците, които живеят в Сиир, и моавците, които живеят в Ар), докато мина през Йордан в земята, която Господ, нашият Бог, ни дава.
30 Обаче есевонският цар Сион не склони да преминем през земята му; понеже Господ, твоят Бог, закорави духа му и вкамени сърцето му, за да го предаде в ръцете ти, както е и до днес.
31 А Господ ми каза: Ето, предавам ти Сион и земята му; започни да превземаш земята му, за да я наследиш.
32 Тогава Сион излезе против нас, той и целият му народ, на бой в Яса.
33 И Господ, нашият Бог, го предаде в ръцете ни; поразихме него, синовете му и целия му народ.
34 В онова време превзехме всичките му градове и във всеки град изтребихме мъжете, жените и децата; не оставихме да оцелее нито един.
35 Пленихме за себе си само добитъка и плячката от градовете, които превзехме.
36 От Ароир при устието на потока Арнон и от града, който е в долината, чак до Галаад не се намери град, който можа да устои против нас; Господ, нашият Бог, предаде всичките пред нас.
Второзаконие: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34