за Христос

Да няма блудница от Израелевите дъщери, нито да има мъжеложник от Израелевите синове.

Слушай Второзаконие 23:17
Второзаконие 23:17

Препратки:

Други преводи на Второзаконие 23:17: