за Христос

И Бог каза: Какво си направил? Гласът на братовата ти кръв вика към Мене от земята.

Слушай Битие 4:10
Битие 4:10

Препратки:

Други преводи на Битие 4:10: