за Христос

И фараонът нарече Йосиф Цафнат-панеах и му даде за жена Асенета, дъщеря на Илиополския жрец Потифер. След това Йосиф излезе на обиколка в Египетската земя.

Слушай Битие 41:45
Битие 41:45

Препратки:

Други преводи на Битие 41:45:

И фараонът нарече Йосиф Цафнат-Панеах #Бог казва: той живее# и му даде за жена Асенета, дъщеря на Потифер, жреца на Илиопол #или: Он#. След това Йосиф излезе на обиколка из египетската земя.
/Верен 2002/
И Фараон нарече Йосиф Цафнат-панеах и му даде за жена Асенета, дъщеря на Илиополския жрец Потифер. След това Йосиф излезе на обиколка в Египетската земя.
/Библейско общество 2000/
И Фараон наименува Иосифа Цафнат-панеах {Т.е., Спасение на века} и даде му за жена Асенета, дъщеря на Илиополския жрец Потифер. След това, Иосиф излезе по обиколка из Египетската земя.
/Протестантски 1940/
И фараонът нарече Иосифа с име Цафнат-панеах; и му даде за жена Асенета, дъщеря на Поти-фера, илиополски жрец. И тръгна Иосиф по Египетската земя.
/Православен/
И наименува Фараон Йосифа Цафнат Панеах, и даде му за жена Асенета, дъщерята на Потифера Илиополския жрец. И излезе Йосиф по Египетската земя.
/Цариградски/
And Pharaoh called Joseph's name Zaphnathpaaneah; and he gave him to wife Asenath the daughter of Potipherah priest of On. And Joseph went out over all the land of Egypt.
/KJV/