за Христос

Като умря Хусам, вместо него се възцари Адад, син на Вадад, който порази мадиамците на моавското поле; а името на града му беше Авит.

Слушай Битие 36:35
Битие 36:35

Други преводи на Битие 36:35: