за Христос

Авраам в Герар
Оттам Авраам тръгна на юг. Той се засели между Кадис и Сур и живееше като пришълец в Герар.

Слушай Битие 20:1
Битие 20:1

Препратки:

Други преводи на Битие 20:1: