за Христос

Аврам спасява Лот
В дните на Сенаарския цар Амарфал, Еласарския цар Ариох, Еламския цар Ходологомор и Гоимския цар Тидал

Слушай Битие 14:1
Битие 14:1

Препратки:

Други преводи на Битие 14:1: