за Христос

Тогава Аврам премести шатрата си, дойде и се засели при Мамриевите дъбове, които са в Хеврон; и там издигна жертвеник на Господа.

Слушай Битие 13:18
Битие 13:18

Препратки:

Други преводи на Битие 13:18: