за Христос

И така, Лот погледна, разгледа цялата равнина на Йордан и видя, че беше добре напоявана до Сигор (преди Господ да беше съсипал Содом и Гомор), като Господнята градина, като Египетската земя.

Слушай Битие 13:10
Битие 13:10

Препратки:

Други преводи на Битие 13:10:

И Лот повдигна очи и видя цялата околност на Йордан, която, преди ГОСПОД да беше унищожил Содом и Гомора, цялата се напояваше добре, като ГОСПОДНАТА градина, като египетската земя, до Сигор.
/Верен 2002/
И така, Лот погледна, разгледа цялата равнина на Йордан и видя, че беше добре напоявана до Сигор (преди Господ да беше разрушил Содом и Гомор), като Господнята градина, като Египетската земя.
/Библейско общество 2000/
Лот, прочее, подигна очи и разгледа цялата равнина на Иордан и видя, че беше добре напоявана доде се стигне в Сигор, (преди да беше разорил Господа Содома и Гомора), като Господната градина, като Египетската земя.
/Протестантски 1940/
Лот дигна очи и видя цялата околност Иорданска, която, преди Господ да съсипе Содом и Гомора, цяла до Сигор се напояваше с вода, като рая Божи, като Египетската земя;
/Православен/
И подигна Лот очи, и видя всичката околност на Иордан, която преди да разори Господ Содом и Гомор, напояваше се всичката, доде да иде някой в Сигор, както рай Господен, както земята на Египет.
/Цариградски/
And Lot lifted up his eyes, and beheld all the plain of Jordan, that it was well watered every where, before the LORD destroyed Sodom and Gomorrah, even as the garden of the LORD, like the land of Egypt, as thou comest unto Zoar.
/KJV/