за Христос

Аврам в Египет
А в земята настана глад; затова Аврам слезе в Египет да поживее там, понеже гладът беше се усилил в Ханаанската земя.

Слушай Битие 12:10
Битие 12:10

Препратки:

Други преводи на Битие 12:10: