за Христос

Упорството на Израел
Елате във Ветил и вършете нечестие,
в Галгал прибавете към нечестието си
и донасяйте жертвите си всяка сутрин,
десятъците си - през три дни;

Слушай Амос 4:4
Амос 4:4

Препратки:

Други преводи на Амос 4:4:

Елате във Ветил и вършете престъпления; в Галгал, и умножете престъплението! И носете всяка сутрин жертвите си, на всеки три дни - десятъците си!
/Верен 2002/
Елате във Ветил и вършете нечестие,
в Галгал прибавете към нечестието си
и донасяйте жертвите си всяка сутрин,
десятъците си - през три дни;
/Библейско общество 2000/
Дойдете във Ветил, та вършете нечестие,
В Галгал притурете на нечестието си,
И донасяйте жертвите си всяка сутрин,
Десетъците си през три дни;
/Протестантски 1940/
Идете във Ветил - и грешете, в Галгал - и умножавайте престъпленията, принасяйте жертвите си всяко утро, десятъците си поне през всеки три дни.
/Православен/
Дойдете у Ветил та нечествувайте;
В Галгал умножете нечестието;
И доносяйте жертвите си всяка сутрина,
Десетъците си на три дни;
/Цариградски/
Come to Bethel, and transgress; at Gilgal multiply transgression; and bring your sacrifices every morning, and your tithes after three years:
/KJV/