за Христос

Аз ще строша лостовете на Дамаск
и ще изтребя жителя от Авенското поле
и от Еденовия дом - онзи, който държи скиптър;
и сирийският народ ще бъде откаран в плен в Кир, казва Господ.

Слушай Амос 1:5
Амос 1:5

Препратки:

Други преводи на Амос 1:5:

Аз ще строша резето на Дамаск и ще изтребя жителя на низината Авен #Низината на беззаконието# и държащия скиптър - от Ветеден #Дом на наслада#, и народът на Арам ще бъде откаран в плен в Кир, казва ГОСПОД.
/Верен 2002/
Аз ще строша лостовете на Дамаск
и ще изтребя жителя от Авенското поле
и от Еденовия дом - онзи, който държи скиптър;
и сирийският народ ще бъде откаран в плен в Кир, казва Господ.
/Библейско общество 2000/
Аз ще строша лостовете на Дамаск,
И ще изтребя от Авенското поле жителя,
И от Еденовия дом онзи, който държи скиптър;
И Сирийските люде ще бъдат откарани пленници в Кир, казва Господ.
/Протестантски 1940/
И ще разбия заворките на Дамаск и ще изтребя жителите на долина Авен и оногова, който държи скиптър, из дома Еденов; народът арамейски ще отиде в плен в Кир, казва Господ.
/Православен/
И ще съкруша вереите на Дамаск,
И ще изтребя жителя от полето Авен
И държащия скиптър от дома Еденов;
И людете Сирийски ще се откарат пленници в Кир, говори Господ
/Цариградски/
I will break also the bar of Damascus, and cut off the inhabitant from the plain of Aven, and him that holdeth the sceptre from the house of Eden: and the people of Syria shall go into captivity unto Kir, saith the LORD.
/KJV/