за Христос

Имената в Библията / Тадей

„Слава на Бога”, Матей 10:3

Друго име на апостол Юда. Виж Юда II.


« Назад