за Христос

Имената в Библията / Тавеил

„Бог е Добър”, Исая 7:6; Ездра 4:7

I. Споменат в Исая 7:6, като баща на един човек, вероятно Eфремец, когото Расин, Сирийския цар, и Факей, Израиллевия цар, искаха да поставят цар в Ерусалим, вместо Ахаз, Юдовия цар.

II. Един чиновник на Персийското правителство в Самария, в дните на цар Артаксеркс - Ездра 4:7.« Назад