за Христос

Имената в Библията / Суса

„Лилия”, Неемия 1:1

Симеонов град в южния предел на Юда - Исус Навиев 19:5; 1Летописи 4:31.


« Назад