за Христос

Библейски атлас / Илирик

Илирик Eдна ивица земя в Европа, която се намира на изток от Адриатическо море, на север от Епир, и на запад от Македония. В старо време се делеше на Ливурния, сега Кроация на север, и Далмация на юг, която и днес е известна под същото име. Виж Далмация. Пределите на Илирик, са били по-широки или по-тесни, през различните времена. Павел, проповядвал евангелието дори до Илирик (57г. след Р.Х.) - Римляни 15:19.

Римляни 15:19


« Назад