за Христос

Библейски атлас / Тават

Тават „Прочут или известен”, Съдии 7:22

Съдии 7:22


« Назад